Avís legal

Dades del propietari:

D'acord amb allò establert a la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s'informa els usuaris de www.talkingbrains.net que aquestes són les dades del propietari d'aquest lloc web:

Nom: Indissoluble, SL
Adreça: c/Pujades, 130-132 - 08005 - Barcelona
NIF/CIF/NIE: B60557659
Telèfon de contacte: +34 93 412 10 75
E-mail de contacte: info@indissoluble.com
L'accés al lloc web www.talkingbrains.net, propietat d'Indissoluble, SL i l'ús dels serveis que s'ofereixen en aquest lloc implica l'acceptació dels següents termes i condicions d'ús:

Propietat Intel·lectual:

El disseny, codi font i continguts del lloc web www.talkingbrains.net estan protegits per la legislació espanyola en allò referent als drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d'Indissoluble, SL, i en quedarà prohibida la reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l'autorització expressa d'Indissoluble, SL.

Política de Privacitat i Protecció de Dades (L.O.P.D.):

Indissoluble, SL informa els usuaris del lloc web www.talkingbrains.net, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que li siguin posades al seu coneixement, ja sigui com a consequència de la utilització dels serveis oferits a www.talkingbrains.net, a causa d'enviaments al correu electrònic de contacte info@indissoluble.com o per l'ús de formularis de contacte o inscripció presents al lloc web. En tot cas, l'emmagatzematge, protecció i ús d'aquestes dades per part d'Indissoluble, SL serà conforme a l'estricte compliment d'allò preceptat per la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades que hagueren estat recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s'haurà d'efectuar mitjançant comunicació escrita adreçada a Indissoluble, SL (c/Pujades 130-132, - 08005 - Barcelona) o a l'adreça de correu electrònic de contacte (info@indissoluble.com) tot indicant en qualsevol dels casos, com a referència "DADES PERSONALS" i el referit dret que pretenen accionar, tot adjuntant còpia de seu Document Nacional d'Identitat.

Disponibilitat i actualitzacions:

Indissoluble, SL es reserva el dret d'interrompre en qualsevol moment i sense avís previ l'accés al lloc web www.talkingbrains.net, així com de modificar o eliminar la configuració del lloc, els continguts que s'hi mostren o la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s'hi presten, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció, edició o eliminació podrà tenir caràcter temporal o definitiu, sense que se'n derivi cap responsabilitat per a Indissoluble, SL.

Ús del lloc web, els continguts i serveis:

L'accés als continguts i serveis que s'ofereixen a www.talkingbrains.net i la seva utilització per part de l'usuari es porta a terme al seu compte i risc.

Indissoluble, SL no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari, ni de possibles problemes tècnics o falles als equips tècnics de l'usuari que es produeixin degut a:

Un mal ús dels continguts o serveis de www.talkingbrains.net per part de l'usuari.
Errors, defectes o omissions en la informació facilitada quan provingui de fonts alienes a Indissoluble, SL.
Intromissions il·legítimes fora del control d'Indissoluble, SL per part de terceres persones.

Marques:

A www.talkingbrains.net és possible que s'esmentin de manera indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips que constitueixen marques registrades pels seus propietaris respectius, la qual cosa no ens fa responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Enllaços:

Indissoluble, SL no es fa responsable d'altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços (links) disponibles entre els continguts de www.talkingbrains.net, atès que aquestes pàgines o arxius objecte de l'enllaç són responsabilitat dels titulars respectius. Indissoluble, SL, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius ni qualsevol mena de material existent a aquestes pàgines web, ni tampoc no controla, de conformitat amb allò disposat a la LSSICE, ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents als llocs enllaçats i que són aliens a www.talkingbrains.net. En cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, tot ordenant-ne la retirada o que s'hi impossibiliti l'accés, o que s'hagi declarat l'existència de la lesió, els enllaços que s'indiquin serien immediatament retirats, en el moment que se li notifiqui expressament a Indissoluble, SL.

 

© Tots els drets reservats: Indissoluble, SL