Ciència

El ritme del pensament

Aquesta instal·lació ofereix la possibilitat de visualitzar l’activitat del cervell en temps real amb electroencefalografia mentre es realitzen tres tasques lingüístiques i es participa en un experiment real. Per fer-ho, només cal posar-se un casc de neoprè amb els elèctrodes subjectats i seure còmodament i tranquil·la a l’espai reservat. La duració total dels tres experiments és d’uns deu minuts i es poden fer en castellà, català, anglès o llengua de signes catalana.

En mig segon

Una taula amb vuit experiments de psicolingüística permet explorar cadascuna de les subrutines que el cervell duu a terme per a completar l’anàlisi lingüística de cada proferència que rep. Des de l’anàlisi fonològica fins a la integració sintàctica i semàntica de les oracions, el visitant pot experimentar efectes clàssics que revelen alguns processos del cervell lingüístic.

Cicle de conferències: El cicle del llenguatge

Talking Brains és més que una exposició. També acull un seguit d’esdeveniments i tallers associats. Durant la tardor de 2017 se celebraran diverses conferències de caire divulgatiu de la mà d’investigadors de primera línia a nivell internacional. Ben aviat se'n podrà consultar el programa: esteu-hi atents!