Accessibilitat

Visualitzar la diversitat

L'exposició Talking Brains fa una aposta decidida per una manera inclusiva de veure i viure la diversitat. Aquest compromís amplia el públic potencial del museu i enforteix el seu pla d'accessibilitat. Es materialitza en un conjunt de propostes que beneficien tots els usuaris, visibilitzen la diversitat de la nostra societat i enriqueixen la proposta justament.

Com a part d'aquest esforç, Talking Brains incorpora la diversitat funcional en els seus continguts. Col·lectius que normalment són minoritzats tenen un lloc als mòduls expositius: per exemple, persones amb sord-ceguesa, persones amb autisme, persones amb esquizofrènia o persones amb Alzheimer.

La diversitat lingüística també s'ha tingut en compte. Per això, l'exposició es pot gaudir completament en cinc llengües: català, castellà, anglès, francès i llengua de signes catalana. La inclusió d'una llengua de signes entre les orals és una afirmació clara a favor de la seva igualtat en tant que manifestacions d'una facultat humana i en contra de la concepció freqüent de les llengües signades com a ajudes artificials a la comunicació.

Tots els materials i les intervencions en matèria d'accessibilitat han estat supervisats per l'empresa especialitzada Àgils Accessibilitat

Atenció a la diversitat física i de mobilitat

El disseny de l'espai museogràfic ha tingut la mobilitat com una de les prioritats en tot moment. Tots els mòduls són accessibles en cadira de rodes, amb prou espai per a permetre una maniobrabilitat completa. Totes les taules i el mobiliari permeten una aproximació adequada en cadira de rodes i l'altura dels elements verticals permet que siguin utilitzats correctament per persones de baixa estatura i nens. Les instal·lacions que inclouen un seient tenen sempre com a mínim un espai reservat per a visitants ne cadira de rodes.

Atenció a la diversitat auditiva

A banda d'incloure la llengua de signes catalana com una de les llengües de l'exposició, la qual cosa ha assegurat que tots els audiovisuals i interactius hi estiguin interpretats, aquests elements també inclouen subtítols en les llengües orals de l'exposició. Totes les instal·lacions amb àudio immersiu o ambient disposen de bucle magnètic pels visitants amb audífon o implant coclear.

Atenció a la diversitat visual

Tots els elements textuals, gràfics i multimèdia de l'exposició s'han dissenyat per a facilitar la lectura, amb un tamany de text adequat i colors que asseguren una bona luminositat i un bon contrast. Els continguts principals de cada sala es presenten també en braille. A més, els visitants amb baixa visió o ceguesa poden fer servir un plànol tàctil de l'espai i un llibre tàctil interactiu, amb relleu, braille i continguts d'àudio activables amb un llapis digital.

Atenció a la diversitat cognitiva

Els visitants que ho desitgin tenen a la seva disposició una guia de l'exposició que facilita l'accés als continguts i que ha estat el·laborada seguint les directrius de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) i validada per l'Associació de Lectura Fàcil.